06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Ι-ΚΤΕΟ Στοιχεία λειτουργίας Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ σε όλη τη χώρα
image

Στοιχεία λειτουργίας Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ σε όλη τη χώρα


Μεμονωμένα μηνιαία στατιστικά στοιχεία διενεργηθέντων τεχνικών ελέγχων ανά περιφέρεια, είδος ελέγχου, είδος οχήματος και τελικό αποτέλεσμα

(στα πλαίσια του άρθρου 6, παρ. 3 του Ν.3832/2010)

Λήψη στοιχείων

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας