15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Άδειες Οδήγησης Νομοθεσία_old_02122013
ATH.ENA CARD
image

Νομοθεσία_old_02122013


Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη σχετική νομοθεσία από τα παρακάτω συνημμένα αρχεία.

Με Νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων υπό τον τίτλο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα με τα άρθρα 49 – 54, εισάγονται νέες ρυθμίσεις και επέρχονται τροποποιήσεις στο νομοθετικό καθεστώς που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης των αδειών οδήγησης καθώς και χορήγησης ΠΕΙ. Συγκεκριμένα οι βασικότερες ρυθμίσεις και τροποποιήσεις, που εισάγονται με τον ως άνω νόμο είναι οι παρακάτω:

1.    Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
2.    Συμπληρώνονται και διορθώνονται διατάξεις του π.δ.51/2012 (Α΄101)
3.   
Εξορθολογίζονται τα ποσά των παραβόλων που αφορούν στη χορήγηση και στην ανανέωση άδειας οδήγησης, με κατάργηση του άρθρου 13 του π.δ. 51/2012
4.   
Τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 74/2008 (Α’ 112) καθώς και του π.δ. 208/2002 (Α’ 194)

ΠΔ.51/2012/ΦΕΚ101Α΄/27-4-2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011

Τροποποποήσεις π.δ 51/2012 (Α’ 101):

Δείτε εδώ ολόκληρο το ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120/29-5-2013)

άρθρο 50 «Τροποποιήσεις του π.δ51/2012(Α΄101) και

άρθρο 52 «Οικονομικά θέματα σχετικά με άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας»

Απόφαση για τις προδιαγραφές εκπαιδευτικών οχημάτων

 Υπουργική Απόφαση 552/88 (ΦΕΚ Β4  7-1-2013) Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Αποφ.58930/480/ΦΕΚ 526 Β΄/3-5-1999 «Άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και τετρακύκλων (Άτυπη Κωδικοποίηση)»

Οδηγία 126/2006

2013/21/ΕΕ Απόφαση της Επιτροπής  της 18ης Δεκεμβρίου 2012 για τις Ισοδυναμίες Αδειών Οδήγησης

Προεδρικό Διάταγμα 208/2002/FEK 194 A’  «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»  (Άτυπη κωδικοποίηση 2013 -όπως τροποποιήθηκε με π.δ. 337/2003, ν.3844/2010, ν.3919/2011,  ν. 4053/2012, άρθρο  33, παρ.1 ν.4070/2012,  άρθρο 113  και  ν.4155/2013, άρθρο 54)

ΚΥΑ 24058/2653(ΦΕΚ 1119Β’/23-7-04) «Μετατροπή αδειών οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών που εκδόθηκαν από Τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ), τον Καναδά , την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική και τη Νότια Κορέα» (Ατυπη Κωδικοποίηση)»


ΚΥΑ 29784/3405/06(ΦΕΚ709Β/9-6-2006) «Μετατροπή αδειών οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών  για  ομογενείς που εκδόθηκαν από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης»

Εγκύκλιος A3-οικ.576-91-31-12-2012-Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας οδήγησης 
Εγκύκλιος Α3-οικ.1684-231-11-1-2013 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εξεταστών
Εγκύκλιος Α3-165-251-18-1-2013 Διευκρινίσεις Υ.Α 552-2013
Εγκύκλιος οικ.2849-438-18-1-2013 Οδηγίες-Παρατηρήσεις Υ.Α 552-2013

Eγκύκλιος Α3-7244-1145-19-3-2013 Επισημάνσεις Υ.Α 552-2013
Εγκύκλιος Α3-οικ22600-3382-2012 Διευκρινίσεις Π.Δ 51-2012
Εγκύκλιος οικ.Α3-979-151-13-2-2012 Επιστροφή Ελληνικών Αδειών Οδήγησης Απο Αλβανικές Αρχές
Eγκύκλιος Α2-54253-5618-14-12-2011...Αφαιρεθείσες Αδειες Οδήγησης Από Χώρες Εκτός ΕΕ
Εγκυκλιος A2-46195-6966-26-10-2012 Kαταχωρηση Eλληνικών Αδειών Οδήγησης Στο Βελγιο
Εγκύκλιος Β3-11307-1578-9-3-2012-Παροχή Διευκρινίσεων..Ν.3919-2011..(Αναγγελία Εκπαιδευτή)
Εγκύκλιος Β3-56157-5762-20-4-2012-Παροχή Διευκρινίσεων..Ν.3919-2011..(Νομικα προσωπα-ΣχολεςΟδηγων)
Eγκύκλιος Χορήγηση Αδειας Οδήγησης Αλλοδαπού ΕιδικήΒεβαίωση Κ.υ.α 22037-2010                      
Εγκύκλιος οικ.54077-8008-20-12-2012-Προετοιμασία Υπηρεσιών για εφαρμογή από 19-1-2013 Π.Δ 51-2012

Εγκύκλιος:Σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών από 19-1-2013

Εγκύκλιος:Χορήγηση Αδειών Οδήγησης Μοτοποδηλάτων από 19-1-2013

Ημερομηνίες Εντύπου Άδειας Οδήγησης μετά από τις 19-1-2013

Νόμος 3534/2007 

Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης των Αδειών Οδήγησης

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 18623/2372/11-8-2008 (ΦΕΚ 1697/Β)

Έντυπο Αίτησης Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης

Εγκύκλιος με αριθμ. οικ.71358/9562/08/7-1-2009 για την εκτύπωση των Α.Ο. από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων

Εγκύκλιος με αριθμ. οικ.2255/246/15-1-2009 - Πρώτες διευκρινίσεις

Εγκύκλιος με αριθμ. 5803/723/2-2-2009 - Δεύτερες διευκρινίσεις

Εγκύκλιος με αριθμ. οικ.1877/231/14-1-2009 - Ενημέρωση φωτογράφωνΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentν.3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007)
pdf documentΚΥΑ οικ. 18623/2372 (ΦΕΚ 1697/Β/2008)
pdf documentπ.δ.51/2012/ΦΕΚ Α΄101/27-4-2012.pdf
pdf documentΚΥΑ 20500/2142 (ΦΕΚ 1964/Β/2011)
pdf documentΕγκύκλιος με αριθμ. οικ.71358/9562/08/7-1-2009
word documentΕγκύκλιος με αριθμ. οικ.2255/246/15-1-2009
word documentΕγκύκλιος με αριθμ. 5803/723/2-2-2009
word documentΕγκύκλιος με αριθμ. οικ.1877/231/14-1-2009
pdf documentυ.α.552/88/ΦΕΚ Β 4/7-1-2013 "Εκπαίδευση και Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων"
word documentΠΔ 208 Άτυπη Κωδικοποίηση 2013
word documentκ.υ.α.24058/2004 (Άτυπη Κωδικοποίηση) Μετατροπή αδειών οδήγησης ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα
word documentυ.α 58930/1999( Άτυπη Κωδικοποίηση)
word documentκ.υ.α. 29784/2006 Μετατροπή αδειών οδήγησης ομογενών από χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ατυπη Κωδικοποίηση)
pdf documentΟδηγία 126 του 2006 (Κωδικοποιημένη)
word documentΕγκύκλιος A3-οικ.576-91-31-12-2012-Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας οδήγησης
word documentΕγκύκλιος Α3-οικ.1684-231-11-1-2013 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εξεταστών
pdf documentΕγκύκλιος Α3-165-251-18-1-2013 Διευκρινίσεις Υ.Α 552-2013
pdf documentΕγκύκλιος οικ.2849-438-18-1-2013 Οδηγίες-Παρατηρήσεις Υ.Α 552-2013
pdf documentΕγκύκλιος Α3-οικ22600-3382-2012 Διευκρινίσεις Π.Δ 51-2012
pdf documentΕγκύκλιος οικ.Α3-979-151-13-2-2012 Επιστροφή Ελληνικών Αδειών Οδήγησης Απο Αλβανικές Αρχές
pdf documentEγκύκλιος Α2-54253-5618-14-12-2011...Αφαιρεθείσες Αδειες Οδήγησης Από Χώρες ΕκτόςΕΕ
pdf documentΕγκυκλιος A2-46195-6966-26-10-2012 Kαταχωρηση Eλληνικών Αδειών Οδήγησης Στο Βελγιο
pdf documentΕγκύκλιος Β3-11307-1578-9-3-2012-Παροχή Διευκρινίσεων..Ν.3919-2011..(Αναγγελία Εκπαιδευτή)
pdf documentΕγκύκλιος Β3-56157-5762-20-4-2012-Παροχή Διευκρινίσεων..Ν.3919-2011..(Νομικα προσωπα-ΣχολεςΟδηγων)
pdf documentEγκύκλιος Χορήγηση Αδειας Οδήγησης Αλλοδαπού ΕιδικήΒεβαίωση Κ.υ.α 22037-2010
word documentΕγκύκλιος οικ.54077-8008-20-12-2012-Προετοιμασία Υπηρεσιών για εφαρμογή από 19-1-2013 Π.Δ 51-2012
pdf documentΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΔΗΓΩΝ (ΣΕΣΟ) ΑΠΟ 19.1.2013
pdf documentΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ 19.1.2013 ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
word documentΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 19-11-2013
pdf documentΕπισημάνσεις για την εφαρμογή της Υ.Α 552-2013
pdf documentΕθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις
pdf documentΡυθμίσεις
word documentν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120/29-5-2013)
pdf documentΠροδιαγραφές Εκπαιδευτικών Οχημάτων
pdf document2013/21/ΕΕ Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2012 για την ισοσυναμία Αδειών Οδήγησης
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων