Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Θέματα Οδικού Μεταφορέα Νομοθεσία Οδικού Μεταφορέα
ATH.ENA CARD
image

Νομοθεσία Οδικού Μεταφορέα


1. Ίδρυση, λειτουργία, έλεγχος Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων (ΥΑ Β/31367/2483)

2. ΠΔ 346/2001 (Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών)

3. Εγκύκλιος εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά στους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου.

4. Εγκύκλιος σχετικά με τη Διαφοροποίηση της διαδικασίας εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικών μεταφορέων

5. Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά στους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου

6. Αποστολή Βεβαίωσης αντί Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών για χρήση του στη Βουλγαρία. Πατήστε εδώ.

 Συνημμένα Αρχεία
pdf document Y.A B/31367/2483
pdf document ΠΔ 346-2001
pdf documentB4_55881_5940_egkyklios_1071_09.pdf
pdf documentΕγκύκλιος Β4/55881/5940/5-12-2012
pdf documentΕγκύκλιος 6707/509/12/10-2-2012
pdf documentΕγκύκλιος Β6/59476/5835
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας