06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Ι-ΚΤΕΟ Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άδεια Λειτουργίας ΙΚΤΕΟ
image

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άδεια Λειτουργίας ΙΚΤΕΟ


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο
 
Τα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας ΙΚΤΕΟ αναφέρονται στο Άρθρο 8 της Υ.Α. 30861/3651/2007 (ΦΕΚ 895/Β/2007) και στο Άρθρο 1 της Υ.Α. 43221/6038/28-7-2008 (ΦΕΚ 1511/Β/2008).
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας