06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Ι-ΚΤΕΟ Δικαιολογητικά για την ίδρυση ΙΚΤΕΟ
image

Δικαιολογητικά για την ίδρυση ΙΚΤΕΟ


Δικαιολογητικά Άδειας Ίδρυσης ΙΚΤΕΟ
 
Τα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης ΙΚΤΕΟ αναφέρονται στο Άρθρο 7 της Υ.Α. 30861/3651/2007 (ΦΕΚ 895/Β/2007) και στο Άρθρο 1 της Υ.Α. 43221/6038/28-7-2008 (ΦΕΚ 1511/Β/2008).
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας