Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Ι-ΚΤΕΟ Δικαιολογητικά για την ίδρυση ΙΚΤΕΟ
ATH.ENA CARD
image

Δικαιολογητικά για την ίδρυση ΙΚΤΕΟ


Δικαιολογητικά Άδειας Ίδρυσης ΙΚΤΕΟ
 
Τα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης ΙΚΤΕΟ αναφέρονται στο Άρθρο 7 της Υ.Α. 30861/3651/2007 (ΦΕΚ 895/Β/2007) και στο Άρθρο 1 της Υ.Α. 43221/6038/28-7-2008 (ΦΕΚ 1511/Β/2008).
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας