22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές Χάρτα ΟΣΕ Εμπορευματικές Μεταφορές
ATH.ENA CARD
image

Εμπορευματικές Μεταφορές


Οι σχέσεις ΟΣΕ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, διέπονται για μεν τις εμπορευματικές μεταφορές εσωτερικού από τον Κανονισμό των δια Σιδηροδρόμου Μεταφορών (ΚΑ.ΜΕ.Σ.), για δε τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές από τη Σύμβαση για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές ( COTIF - CIM ).

1.- Κατηγορίες Εμπορευματικών μεταφορών

Οι μεταφορές εμπορευμάτων των καταναλωτών που αναλαμβάνει ο ΟΣΕ διακρίνονται ως εξής:

•  Εσωτερικές μεταφορές, δηλαδή μεταφορές των οποίων τα σημεία αποστολής και προορισμού βρίσκονται μέσα στα όρια της Ελληνικής επικράτειας

•  Διεθνείς μεταφορές, δηλαδή μεταφορές που έχουν προέλευση ή προορισμό άλλη χώρα

•  Transit μεταφορές, δηλαδή διεθνείς μεταφορές που έχουν προέλευση και προορισμό άλλες χώρες, αλλά διέρχονται μέσω Ελλάδας διαμετακομιστικά.

Τα διάφορα εμπορεύματα μπορούν να μεταφερθούν:

Με πλήρη βαγόνια

•  Είναι οι μεταφορές για τις οποίες ο αποστολέας ζητάει ένα ή περισσότερα βαγόνια που τίθενται αποκλειστικά στη διάθεση του για τη φόρτωση των προς μεταφορά εμπορευμάτων του από τον ίδιο και με ευθύνη του.

Ως Τμηματικές αποστολές

•  Είναι οι αποστολές δεμάτων ή αντικειμένων για την μεταφορά των οποίων δεν ζητήθηκε από τον αποστολέα ιδιαίτερο βαγόνι.

Ως Δέματα express

•  Είναι οι αποστολές δεμάτων ή αντικειμένων μικρού όγκου και βάρους (μέχρι 100 χγρ. ανά δέμα) τα οποία μεταφέρονται κατά προτεραιότητα με τις προσφορότερες για ταχεία μεταφορά αμαξοστοιχίες του ΟΣΕ.

Για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες μεταφοράς εκδίδεται φορτωτική που αποτελεί και το συμβόλαιο μεταφοράς μεταξύ ΟΣΕ και καταναλωτή.

Ανάλογα με τα σημεία παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων και τον τρόπο εκτέλεσης της μεταφοράς, οι εμπορευματικές μεταφορές διακρίνονται επίσης σε:

•  Αμιγείς σιδηροδρομικές μεταφορές, όταν αυτές πραγματοποιούνται από το σιδηρόδρομο και η παραλαβή και η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στους Σταθμούς του ΟΣΕ.

•  Μεταφορές «θύρας», όταν είτε η παραλαβή είτε η παράδοση είτε και τα δύο γίνονται στην πόρτα του καταναλωτή.

•  Μικτές Μεταφορές, όταν η παραλαβή ή η παράδοση των εμπορευμάτων (ή και τα δύο) γίνεται σε πόλεις ή σημεία στα οποία δεν έχει τη δυνατότητα άμεσης προσπέλασης ο σιδηρόδρομος, αλλά αυτό γίνεται σε συνδυασμό με άλλα μέσα μεταφοράς.

2.- Τιμολόγιο - Κόμιστρα μεταφοράς - Ειδικές Συμφωνίες

Ο ΟΣΕ εφαρμόζει στις εμπορευματικές μεταφορές του τα ακόλουθα:

 • Στις εσωτερικές μεταφορές - τα κόμιστρα του «Τιμολογίου Μεταφοράς Εμπορευμάτων»,

 • Στις διεθνείς και στις transit μεταφορές - τα κόμιστρα του Τιμολογίου «Ευρώπης - Ασίας» (ΤΕΑ), Αρ. 9291.00 ή της Τιμολογιακής «Συμφωνίας ΟΣΕ - CFARYM - JZ », Αρ. 767.

Τα κόμιστρα αυτά είναι στη διάθεση της πελατείας σε κάθε σταθμό και Γραφείο Εμπορευμάτων του ΟΣΕ, που πραγματοποιεί τέτοιες μεταφορές.

Για μεγάλα φορτία (φορτία από 1.000 τόνους και πάνω) ή για μεταφορές με πλήρη τρένα, είναι δυνατό να συναφθεί ειδικότερη συμφωνία με την πελατεία, με προσφορά κομίστρων χαμηλότερων, από αυτά που αναφέρονται στα παραπάνω τιμολόγια.

3.- Τρόπος και χρόνος πληρωμής των κομίστρων μεταφοράς

Η πληρωμή των κομίστρων για την μεταφορά δεμάτων express γίνεται υποχρεωτικά στο Σταθμό αποστολής.

Ο τρόπος πληρωμής των κομίστρων στις μεταφορές κατά πλήρη βαγόνια και στις τμηματικές μεταφορές είναι στη διακριτική ευχέρεια του αποστολέα και μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο στο Σταθμό αποστολής είτε από τον παραλήπτη στο Σταθμό προορισμού κατά την παράδοση των εμπορευμάτων, εφόσον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν ορίζεται διαφορετικά.

4.- Χρονικά όρια εκτέλεσης των μεταφορών

Ο ΟΣΕ έχει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει τη μεταφορά και να παράδοση τα εμπορεύματα στον παραλήπτη μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες από της παραλαβής τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΣΕ που είναι οι εξής:

4.1.- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

α. Προθεσμία αποστολής:

 • Για τα πλήρη βαγόνια με μεγάλη ταχύτητα : 12 ώρες

 • Για τα πλήρη βαγόνια με μικρή ταχύτητα : 24 ώρες

 • Για τις τμηματικές αποστολές με μεγάλη ταχύτητα : 12 ώρες

 • Για τις τμηματικές αποστολές με μικρή ταχύτητα: 24 ώρες

β. Προθεσμίες μεταφοράς:

 • Για τις μεταφορές πλήρων βαγονιών με μεγάλη ταχύτητα για τα πρώτα 300 χλμ. 24 ώρες και για τα επόμενα χιλιόμετρα ανά κλάσμα αδιαίρετο των 400 χλμ . 24 ώρες

 • Για τις μεταφορές πλήρων βαγονιών με μικρή ταχύτητα για τα πρώτα 200 χλμ. 24 ώρες και για τα επόμενα χιλιόμετρα ανά κλάσμα αδιαίρετο των 300 χλμ. 24 ώρες

 • Για τις τμηματικές μεταφορές με μεγάλη ταχύτητα ανά κλάσμα αδιαίρετο των 300 χλμ. 24 ώρες

 • Για τις τμηματικές μεταφορές με μικρή ταχύτητα ανά κλάσμα αδιαίρετο 200 χλμ. 24 ώρες

 • Για τις μεταφορές δεμάτων express ανά κλάσμα αδιαίρετο 200 χλμ. 12 ώρες

4.2.- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

α. Προθεσμία αποστολής:

 • Για τα πλήρη βαγόνια: 12 ώρες

 • Για τις τμηματικές αποστολές: 24 ώρες

β. Προθεσμίες μεταφοράς:

 • Για τις μεταφορές πλήρων βαγονιών ανά κλάσμα αδιαίρετο 400 χλμ. 24 ώρες

Για τις τμηματικές μεταφορές ανά κλάσμα αδιαίρετο 200 χλμ. 24 ώρες

 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων