13/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ7,Δ8,Δ29,Δ30
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές Χάρτα ΕΛΤΑ Eξυπηρέτηση Πελατών
ATH.ENA CARD
image

Eξυπηρέτηση Πελατών


>  Γραφεία συναλλαγής
  >  Γραμματοκιβώτια
  >  Γραμματοθυρίδες
  >  Μεταπωλητές
  


 
 
Γραφεία συναλλαγής
● Το Πρόγραμμα των εργασίμων ημερών και των ωρών συναλλαγής των Ταχ. Γραφείων για την εξυπηρέτηση του κοινού καταρτίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του καθώς και τις εκάστοτε υφιστάμενες δυνατότητες της επιχείρησης.
● Για την κατάρτιση του παραπάνω προγράμματος η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια όπως την περίοδο του έτους.( χειμερινό-θερινό ωράριο, περίοδος Χριστουγέννων κ.λπ.), το χαρακτήρα της περιοχής (αστική, εμπορική, αγροτική κ.λ.π.) τον όγκο της ταχυδρομικής κίνησης της περιοχής, την πυκνότητα των Ταχ. Γραφείων κ.λ.π.
● Το ωράριο λειτουργίας των Ταχ. Γραφείων είναι τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) από 08.00-14.00, εκτός από ορισμένα μονοπρόσωπα Ταχ. Γραφεία της Χώρας τα οποία κλείνουν τουλάχιστον για διάστημα μιας ώρας, προκειμένου να εκτελεστεί το έργο της διανομής στην έδρα αυτών.
● Ορισμένα Ταχ. Γραφεία είναι ανοικτά απογευματινές ώρες μέχρι 20.00 ώρα καθώς επίσης και Σάββατο και Κυριακή.
● Οι πίνακες που εμφανίζουν το ωράριο λειτουργίας και τα Ταχυδρομικά Γραφεία τα οποία λειτουργούν απογευματινές ώρες, καθώς επίσης και Σάββατο και Κυριακή, βρίσκονται σε εμφανές σημείο στο χώρο συναλλαγής των Ταχυδρομικών Γραφείων της ίδιας περιοχής που βρίσκονται τα Γραφεία που λειτουργούν περισσότερες ώρες ή ημέρες.
 
 
Γραμματοκιβώτια
● Τα γραμματοκιβώτια περισυλλογής της αλληλογραφίας (κίτρινα)έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα κεντρικά σημεία πόλεων και χωριών, προκειμένου το συναλλασσόμενο κοινό να μπορεί να ρίχνει μέσα σε αυτά την αλληλογραφία του .
● Στην πρόσοψη των γραμματοκιβωτίων θα τοποθετηθούν πινακίδες στις οποίες θα αναγράφονται οι ώρες και οι ημέρες συλλογής της αλληλογραφίας καθώς και ο χρόνος επίδοσής της, όταν θα ολοκληρωθεί η σχετική επεξεργασία των στοιχείων.
.
 
Γραμματοθυρίδες
● Ο ΕΛΤΑ παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να μισθώνουν ειδικές ταχ. θυρίδες (γραμματοθυρίδες), από τις οποίες μπορούν να παραλαμβάνουν την αλληλογραφία τους που απευθύνεται σε αυτά, αντί να επιδίδεται στη δ/νση κατοικίας ή εργασίας τους.
● Για το σκοπό αυτό οι εκμισθωτές καταβάλλουν μίσθωμα σε ετήσια βάση. Στοιχεία για τους εκμισθωτές των γραμματοθυρίδων δεν δίδονται σε τρίτους, διότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί απορρήτου και επαγγελματικής εχεμύθειας.
 
 
Μεταπωλητές
● Ο ΕΛΤΑ έχει εκδώσει ειδικές άδειες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την λιανική πώληση στο κοινό γραμματοσήμων, σύμφωνα με το ν. δ. 1063/1971.
● Η τιμή πώλησης των γραμματοσήμων από τους μεταπωλητές στο κοινό είναι προσαυξημένη κατά το εκάστοτε προβλεπόμενο για τη διάθεση του χαρτοσήμου ποσοστό προμήθειας και καταβάλλεται από τους αγοραστές στους μεταπωλητές.
● Το ποσοστό προσαύξησης που ισχύει σήμερα είναι 10%.
 
 
 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας