06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Επίλογος
image

Επίλογος


 >  Φόρμα Παρατηρήσεων
  


 
 
Φόρμα Παρατηρήσεων

Η πληρέστερη και ορθή ενημέρωση - πληροφόρηση των πολιτών, με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους στις Δημόσιες Υπηρεσίες, αποτελεί βασικό - πρωταρχικό δικαίωμα των ενδιαφερόμενων και αντίστοιχη υποχρέωση των αρμόδιων Υπηρεσιών με τις οποίες αυτοί συναλλάσσονται.

Την γενικότερη - ευρύτερη και διαρκή άσκηση του βασικού αυτού δικαιώματος των ενδιαφερόμενων πολιτών και της αντίστοιχης υποχρέωσης των Υπηρεσιών που χειρίζονται - διεκπεραιώνουν υποθέσεις αυτών σε αντικείμενα της καθ' ύλην αρμοδιότητας του ΥπΜΕ αποσκοπεί να εξασφαλίσει ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες που πήρατε από τον "ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ" σας ικανοποίησαν πλήρως. Τακτική μας είναι ο συνεχής έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο και να το ταχυδρομήσετε στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΤΣΙΓΑΝΤΕ,

Τ.Κ. 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ.

 

Internet: http://www.yme.gr

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασίας σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ (προαιρετικά)

 

Επώνυμο - όνομα

 

Τηλ. Επικοινωνίας

 

Fax:

 

E-mail:

 

Στοιχεία Εκπαίδευσης:

 

Επάγγελμα:

 

Ηλικία:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

         


 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

Α.

Παρακαλούμε δώστε μας την άποψή σας για τα παρακάτω: (κλίμακα βαθμολόγησης από 1 ως 5)

'Αριστα

Πολύ καλά

Καλά

Μέτρια

Μη ικανοποιητικά

5

4

3

2

1

1         

Ευκολία στη Χρήση / Εύρεση Πληροφοριών

 

 

 

 

 

2         

Πληρότητα

 

 

 

 

 

3         

Ευκολία κατανόησης - σαφήνεια

 

 

 

 

 

4         

Ακρίβεια πληροφοριών

 

 

 

 

 

5         

Επικαιροποίηση (ενσωμάτωση τυχόν τροποποιήσεων)

 

 

 

 

 

 

Β.

Παρακαλούμε καταγράψτε θέματα - πληροφορίες που κατά την άποψή σας θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται στον "ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ":

 

 

 

 

Γ.

Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αλλάξει στον "ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ"; Παρακαλούμε καταγράψτε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προτάσεις.

 

 

 

 

Δ.

Ποια είναι κατά την γνώμη σας τα ισχυρά σημεία του "ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ";

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας