08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Το Υπουργείο Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Αρμοδιότητες
ATH.ENA CARD
image

Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Αρμοδιότητες


 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ταχ. Διεύθυνση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91 Παπάγου
Γενικός Διευθυντής Τασιολάμπρος Γεώργιος
Τηλέφωνο 210 6508815
Fax 210 6508631
e-mail g.tasiolambros@yme.gov.gr
Αρμοδιότητες
Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι:
α. ο συντονισμός όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων, τον έλεγχο, την εκκαθάριση, τη λογιστική παρακολούθηση και την πληρωμή των δαπανών του Υπουργείου και των Ανεξάρτητων Αρχών,
β. η οικονομική παρακολούθηση των εποπτευομένων φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, όπως καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Διεύθυνση Προύπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ 1)
Ταχ. Διεύθυνση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91 Παπάγου
Διευθυντής Λουλουδάκης Κοσμάς
Τηλέφωνο 210 6508963
Fax 210 6508346
e-mail k.louloudakis@yme.gov.gr
Αρμοδιότητες
Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι:
α. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και η παρακολούθηση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου που άπτονται των κρατικών ενισχύσεων.
β. Η κατάρτιση των δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών.
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ 2)
Ταχ. Διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 182
Τ.Κ. 101 78 Αθήνα
Διευθυντρια Σκότη Βασιλεία
Τηλέφωνο 213 1523687
Fax 210 6420838
e-mail d18.dir@ggde.gr
Αρμοδιότητες
Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης είναι:
α. Η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας της οικονομικής διοίκησης του Υπουργείου με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους – οφέλους.
β. Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της οικονομικής διοίκησης, στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον.
Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας (Δ 3)
Ταχ. Διεύθυνση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91 Παπάγου
Αναπλ. Διευθυντης Κουτσονίκας Αθανάσιος
Τηλέφωνο 210 6508917
Fax -
e-mail a.koutsonikas@yme.gov.gr
Αρμοδιότητες
Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας είναι η αποτελεσματική και με διαφάνεια προμήθεια κάθε είδους υλικών και άυλων αγαθών με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους − οφέλους.
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Ταχ. Διεύθυνση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91 Παπάγου
Γενική Διευθυντρία Τσίρου Γεωργία
Τηλέφωνο 210 6508912
Fax 210 6508367
e-mail g.tsirou@yme.gov.gr
Αρμοδιότητες
Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών είναι:
α. Η ανάπτυξη, διαχείριση, παρακολούθηση και ο συντονισμός των λειτουργιών της διοίκησης προσωπικού, της διοικητικής οργάνωσης και της εν γένει υποστήριξης των υπηρεσιών του Υπουργείου.
β. Η ανάπτυξη των διοικητικών δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών και η αξιολόγηση της ποιότητας των παραγομένων διοικητικών αποτελεσμάτων.
γ. Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση των διαύλων υπηρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων του Υπουργείου, και μεταξύ του Υπουργείου και άλλων φορέων, για την πλήρη και επαρκή υποστήριξη του διοικητικού τους έργου.
δ. Η προαγωγή της ορθολογικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση των αρμοδιοτήτων της διοίκησης προσωπικού και της διοικητικής οργάνωσης.
Διεύθυνση Διοίκησης (Δ 4)
Ταχ. Διεύθυνση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91 Παπάγου
Διευθύντρια Καπετανάκη Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο 213 1523726
Fax 213 1523771
e-mail d16.a@ggde.gr
Αρμοδιότητες
Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοίκησης
είναι:
α. Η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας διοίκησης προσωπικού του Υπουργείου.
β. Η αποδοτική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του.
γ. Η αποτελεσματική και αξιόπιστη διοικητική υποστήριξη των οργανικών του μονάδων.
δ. Ο χειρισμός θεμάτων διοικητικής εποπτείας των φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο.
Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού (Δ 5)
Ταχ. Διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 182
Τ.Κ. 101 78 Αθήνα
Διευθυντής Μαυροματάκης Λεωνίδας
Τηλέφωνο 213 1523571
Fax 210 6438662
e-mail l.mavromatakis@yme.gov.gr
Αρμοδιότητες
Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού είναι η υποστήριξη των Υπηρεσιών στη νομοθετική και κανονιστική τους πρωτοβουλία σύμφωνα με τις αρχές της καλής νομοθέτησης, η παροχή αρωγής στις υπηρεσίες σε θέματα δικαίου δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών και η κατά περίπτωση αρωγή στην ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου.
Διεύθυνση Διοίκησης (Δ 6)
Ταχ. Διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 182
Τ.Κ. 101 78 Αθήνα
Διευθύντρια Κορκολή Αναστασία
Τηλέφωνο 213 1523708
Fax 210 6470812
e-mail korkoli58@gmail.com
Αρμοδιότητες
Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικής
Οργάνωσης είναι:
α. Η προσαρμογή της οργανωτικής δομής του Υπουργείου στις αρχές της διοικητικής μεταρρύθμισης
β. Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας
γ. Η βελτίωση της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών.

 

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο