06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Στατιστικός Επικεφαλής Κανονιστικό Πλαίσιο
image

Κανονιστικό Πλαίσιο


Ο Στατιστικός Επικεφαλής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ορίστηκε με τη με ΑΠ: ΕΜΠ 15/25-11-2015 Απόφαση Υπουργού.
 
Κατόπιν διαβουλεύσεων και επειδή παράγονται πολλά στατιστικά στοιχεία από τους εποπτευόμενους φορείς και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας στατιστικών εκπροσώπων με τη ε ΑΠ: Σ.Ε./οικ./49/15-2-2016 Απόφαση Υπουργού, όπως ισχύει, με σκοπό το συντονισμό του Υπουργείου στα θέματα των στατιστικών προϊόντων.
 
Ακολούθησε η Συγκρότηση της ανωτέρω ομάδας με τη με ΑΠ: Σ.Ε./οικ./53/4-4-2017 Απόφαση Υπουργού. 


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΟνομαστική
pdf documentΤροποποιητική
pdf documentΣύσταση Στατιστικής Ομάδας
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας