16/08/2017 «Τελική Επίδειξη έργου Ι_HeERO για την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Αυτόματου Συστήματος Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης eCall: Η περίπτωση της Ελλάδας», 24/10/2017, ώρα 10:00, Υπουργείο Υποδομών & μεταφορών, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγος
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Στρατηγική Μεταφορών Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας
image

Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας


1. Η τεχνική και νομοτεχνική επεξεργασία, εισήγηση και παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου για τη βέλτιστη ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας
2. Η τεχνική και νομοτεχνική επεξεργασία, εισήγηση, εφαρμογή και παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου για τα εμπορευματικά κέντρα, καθώς και εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής
3. Η καταγραφή, παρακολούθηση και επεξεργασία των κρίσιμων δεικτών επίδοσης του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας (KPI) και η βελτίωση της θέσης της χώρας σε σχέση με τους δείκτες αυτούς
4. Η εισήγηση μέτρων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη των επαγγελματιών στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας
5. Η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ευρωπαϊκό, διακρατικό και διεθνές επίπεδο σε θέματα εφοδιαστικής.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας