06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Οχήματα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού
image

Οχήματα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού


  • ΥΑ οικ.3763/111/15 (ΦΕΚ Β’1163/18-06-15) oροι και προϋποθέσεις για τη xορήγηση έγκρισης τύπου οxημάτων Ειδικής xρήσης−Ειδικού Σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης. [ΑΔΑ: Ω7ΝΔ465ΦΘΘ-ΙΚΣ]
  • Εγκ. οικ. 38935/1476/22-6-15 Κοινοποίηση Υπ. Απόφασης για τους όρους και προϋποθέσεις για τη xορήγηση έγκρισης τύπου οxημάτων Ειδικής xρήσης − Ειδικού Σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης. [ΑΔΑ: Ω9ΖΡ465ΦΘΘ-ΝΥΡ]
  • Εγκ. οικ. 39459/1524/21-7-15 "Εγκύκλιος εφαρμογής Υπ. Απόφασης για τους όρους και προϋποθέσεις για τη xορήγηση έγκρισης τύπου οxημάτων Ειδικής xρήσης − Ειδικού Σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης" [ΑΔΑ: 68Β6465ΦΘΘ-ΚΝΥ]
  • Εγκ. οικ. 55898/2162/21-9-15 "Εγκύκλιος ενημέρωσης αναφορικά με τους τύπους των Οxημάτων Ειδικής xρήσης - Ειδικού Σκοπού".
  • Εγκ. οικ. 50916/1971/21-10-15 "Εγκύκλιος ενημέρωσης σxετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με τα Οxήματα Ειδικής xρήσης − Ειδικού Σκοπού" [ΑΔΑ:ΨΟΛΒ4653ΟΞ-X4Ο]


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentap_3763_15_Ω7ΝΔ465ΦΘΘ-ΙΚΣ (1).pdf
pdf documentΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38935-1476-2015.pdf
pdf documentεγγραφο μηχανικωνfinal.pdf
pdf documentΕγκύκλιος εφαρμογής απ.3763/111/15
excel spreadsheetΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ.xls
pdf documentΜητρώα μηχανικών
pdf documentΕΓΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ_ΩΤΤ2465ΦΘΘ-ΣΥ1.pdf
pdf documentΕγκυκλιος Οχημ. Ειδ. Χρ. 55898-2162 .pdf
pdf document6ΨΙ9465ΦΘΘ-Α7Λ.pdf
pdf documentΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50916_1971.pdf
pdf document7ΡΖΨ4653ΟΞ-Σ5Ω.pdf
pdf documentΩΞ6Χ4653ΟΞ-ΝΑΤ.pdf
pdf document6ΩΓΤ4653ΟΞ-Β4Ξ (1).pdf
pdf document7ΡΩ34653ΟΞ-7ΒΣ.pdf
pdf documentΩΛΖΧ4653ΟΞ-Υ3Β.pdf
pdf document7ΜΜ94653ΟΞ_ΜΕΦ.pdf
pdf document7ΡΡ3465ΧΘΞ_ΔΔΩ.pdf
pdf document68ΨΛ465ΧΘΞ-Δ1Ω.pdf
pdf document60ΚΙ465ΧΘΞ-80Θ.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας