Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Ευφυή Συστήματα Μεταφορών Κανονιστικό Πλαίσιο
ATH.ENA CARD
image

Κανονιστικό Πλαίσιο


Ισχύον και Ευρωπαϊκό και Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.ΤΙΤΛΟΣ

ΘΕΜΑ

  •  Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών


ΟΔΗΓΙΑ 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 «περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς»

 

  •  Εναρμόνιση της Οδηγίας 2010/40


Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ

 


Συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ σχετικά με την εναρμονισμένη παροχή διαλειτουργικού πανενωσιακού συστήματος eCall

  •   Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός 885/2013


Συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS) όσον αφορά την “παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων”

  • Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός 886/2013 


Συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ σχετικά με “τα δεδομένα και τις διαδικασίες για τη δωρεάν, ενδεχομένως, παροχή ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία, σχετικών με την οδική ασφάλεια, στους χρήστες”

  • Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός 962/2015  


Σχετικά με “την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο”

Σχετικά με “την ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ ”
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας