06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Οδηγοί Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR
image

Οδηγοί Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR


Σύμφωνα με το ν. 1741/87 (ΦΕΚ Α’ 225) κυρώθηκε η ευρωπαϊκή συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR) η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει ότι ο οδηγός οχημάτων μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων θα κατέχει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ADR, το οποίο αποκτάται και ανανεώνεται εφόσον ο οδηγός παρακολουθήσει επιτυχώς κατάλληλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πετύχει σε σχετικές εξετάσεις. Η ισχύς του Πιστοποιητικού ADR είναι πέντε (5) έτη.
 
Με την οδηγία 61/2010/ΕΕ (ADR 2011) στο υποτμήμα 1.6.1.21 αυτής, προβλέπεται ότι η μορφή των άνω πιστοποιητικών ADR από 1η Ιανουαρίου 2013 θα πληροί τις προδιαγραφές του υποτμήματος 8.2.2.8.5 της ADR όπου αυτό θα είναι πλαστικοποιημένης μορφής (όπως οι άδειες οδήγησης).
 
Συχνές Ερωτήσεις/Απαντήσεις - Εγχειρίδια
 
Νομοθεσία/Εγκύκλιοι
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας