31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Οδηγοί Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR
ATH.ENA CARD
image

Οδηγοί Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR


Σύμφωνα με το ν. 1741/87 (ΦΕΚ Α’ 225) κυρώθηκε η ευρωπαϊκή συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR) η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει ότι ο οδηγός οχημάτων μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων θα κατέχει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ADR, το οποίο αποκτάται και ανανεώνεται εφόσον ο οδηγός παρακολουθήσει επιτυχώς κατάλληλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πετύχει σε σχετικές εξετάσεις. Η ισχύς του Πιστοποιητικού ADR είναι πέντε (5) έτη.
 
Με την οδηγία 61/2010/ΕΕ (ADR 2011) στο υποτμήμα 1.6.1.21 αυτής, προβλέπεται ότι η μορφή των άνω πιστοποιητικών ADR από 1η Ιανουαρίου 2013 θα πληροί τις προδιαγραφές του υποτμήματος 8.2.2.8.5 της ADR όπου αυτό θα είναι πλαστικοποιημένης μορφής (όπως οι άδειες οδήγησης).
 
Συχνές Ερωτήσεις/Απαντήσεις - Εγχειρίδια
 
Νομοθεσία/Εγκύκλιοι
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας