22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Εκπομπές Euro5 Euro6 EuroV EuroVI
ATH.ENA CARD
image

Εκπομπές Euro5 Euro6 EuroV EuroVI


ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΕΛΑΦΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 715/2007
EURO 5 EURO 6
715/2007 (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M) 715/2007 (N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,ZA,ZB,ZC,ZD,ZE,ZF)
692/2008 (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M) 692/2008 (N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,ZA,ZB,ZC,ZD,ZE,ZF)
566/2011 (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M) 566/2011 (N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,ZA,ZB,ZC,ZD,ZE,ZF)
459/2012 (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M) 459/2012 (N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,ZA,ZB,ZC,ZD,ZE,ZF)
630/2012 (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M) 630/2012 (N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,ZA,ZB,ZC,ZD,ZE,ZF)
143/2013 (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M) 143/2013 (N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,ZA,ZB,ZC,ZD,ZE,ZF)
171/2013 (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M) 171/2013 (N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,ZA,ZB,ZC,ZD,ZE,ZF)
195/2013 (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M) 195/2013 (N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,ZA,ZB,ZC,ZD,ZE,ZF)
136/2014 (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M) 136/2014(N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,ZA,ZB,ZC,ZD,ZE,ZF)
2015/45 (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M) 2015/45 (N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,ZA,ZB,ZC,ZD,ZE,ZF)
  2016/427 (N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,ZA,ZB,ZC,ZD,ZE,ZF)
  2016/646 (N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,ZA,ZB,ZC,ZD,ZE,ZF,ZG,ZH,ZI,ZJ,ZK,PLN)
 

2017/1221 (W,X,Y,ZA,ZB,ZC,ZD,ZE,ZF,ZG,ZH,ZI,ZJ,ZK,PLN)

  2017/1151 (AA,BA,AB,BB,AC,BC,AD,AE,AF,AG,BG,AH,BH,AI,BI,AJ,AK,AL,AX,AY,AZ)
  2017/1154 (AA,BA,AB,BB,AC,BC,AD,AE,AF,AG,BG,AH,BH,AI,BI,AJ,AK,AL,AX,AY,AZ)
  2017/1347 (AA,BA,AB,BB,AC,BC,AD,AE,AF,AG,BG,AH,BH,AI,BI,AJ,AK,AL,AX,AY,AZ)

 

 

ΒΑΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΔΗΓΙΑΣ 88/77/ΕΟΚ
EURO V
ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 595/2009
EURO VI
99/96 (B2,C) 595/2009
2001/27 (B2,C) 582/2011 (A,B,C)
2005/55 (B2,D,E,F,G,H,I,J,K) 64/2012 (A,B,C)
2005/78 (D,E,F,G,H,I,J,K) 519/2013 (A,B,C)
2006/51 (D,E,F,G,H,I,J,K) 136/2014 (A,B,C)
2006/81 (D,E,F,G,H,I,J,K) 133/2014 (A,B,C)
2008/74 (D,E,F,G,H,I,J,K) 627/2014 (A,B,C) 
R49.05 (D,E,F,G,H,I,J,K)
2016/1718 (C, D) 
 
2017/1347 (C, D) 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι παραπάνω οδηγίες-κανονισμοί, δεν είναι όλες-οι σε ισχύ, αναφορικά με τις απαιτήσεις της 1ης ταξινόμησης, ούτε, η εξέλιξή τους ακολουθεί υποχρεωτικά τη σειρά Euro 5 Euro 6, κλπ.
 
Ο Κανονισμός 136/2014, επειδή αναφέρεται, τόσο στα "ελαφριά" οχήματα (Euro 5, 6), όσο και στα "βαριά" (Euro VI), θα αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, είτε ως 715*136/2014, στην περίπτωση των πρώτων, είτε ως 595*136/2014, στην περίπτωση των δεύτερων, αντίστοιχα, (ακολουθούμενος από τον ανάλογο χαρακτήρα). Αντίστοιχα, και για τον ίδιο λόγο, ο κανονισμός 2017/1347, θα αναγράφεται, είτε 715*2017/1347, είτε 595*2017/1347
 
Με τον όρο "ελαφριά" οχήματα αναφερόμαστε στα οχήματα στα οποία εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΚ) 715/2007, όπως ισχύει, δηλαδή τα Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2, με "μάζα αναφοράς" μη υπερβαίνουσα τα 2610 kg και ένα μέρος των Μ1, Μ2, Ν1, Ν2, με μάζα αναφοράς υπερβαίνουσα τα 2610 Kg και μη υπερβαίνουσα τα 2840 Kg, ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή. Με τον όρο "βαριά" οχήματα αναφερόμαστε στα βαρύτερα οχήματα από τα "ελαφρά", στα οποία εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΚ) 595/2009, δηλαδή, μέρος των Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2 και όλα τα Μ3, Ν3.
 
"Μάζα αναφοράς" είναι η "Μάζα σε τάξη πορείας"+25 Kg, όπου: 
"Μάζα σε τάξη πορείας" μηχανοκίνητου οχήματος, είναι η μάζα του με τη δεξαμενή(-ές) πλήρη(-εις) τουλάχιστον κατά το 90% της χωρητικότητάς της (τους), συμπεριλαμβανομένης της μάζας του οδηγού, του καυσίμου και των υγρών, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο βασικός εξοπλισμός σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και, εφόσον έχουν τοποθετηθεί, η μάζα του αμαξώματος, του θαλάμου επιβατών, της ζεύξης και του εφεδρικού τροχού (των εφεδρικών τροχών), καθώς και των εργαλείων.
 
M: Μηχανοκίνητα οχήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά ατόμων και των αποσκευών τους.
M1: Οχήματα M, που περιλαμβάνουν όχι πάνω από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού. Δε διαθέτουν χώρο για όρθιους επιβάτες. Ο αριθμός των θέσεων καθημένων μπορεί να περιοριστεί σε μία (δηλαδή τη θέση οδηγού).
M2: Οχήματα M, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και έχουν μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους. Μπορούν να διαθέτουν χώρο για όρθιους επιβάτες επιπλέον των θέσεων καθημένων.                                                                                                                                                                M3: Οχήματα M, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και έχουν μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 5 τόνους. Μπορούν να έχουν χώρο για όρθιους επιβάτες.
Ν: Μηχανοκίνητα οχήματα που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων.
Ν1: Οχήματα N που έχουν μέγιστη μάζα η οποία δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.
Ν2: Οχήματα N που έχουν μέγιστη μάζα η οποία υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους.                                                                                                  
Ν3: Οχήματα N που έχουν μέγιστη μάζα η οποία υπερβαίνει τους 12 τόνους.
 
Ως "μέγιστη μάζα" νοείται η "τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα εμφόρτου οχήματος".
"Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος" είναι η μέγιστη μάζα οχήματος που καθορίζεται με βάση τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του και τις επιδόσεις σύμφωνα με το σχεδιασμό του.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων