06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Οχήματα μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων
image

Οχήματα μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων


Για την ταξινόμηση, κυκλοφορία και έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων ισχύουν τα εξής :

- Η αριθμ. Α1/οικ. 11383/840/2007 (ΦΕΚ 309/Β΄/2007) υ.α. «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων»

Η με αριθμ. πρωτ. Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β’ 948) υ.α. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α1/οικ 11383/840/2007 (ΦΕΚ Β’ 309) απόφασης “Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων”»

- Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ Β΄1537) κ.υ.α. « Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»

- Η αριθμ. 9995/680/16-4-2013 εγκύκλιος «Διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της υ.α. Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ 948/Β΄/2008) για την ταξινόμηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΧορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης για συλλογή -μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων
pdf documentΤροποποίηση της ΚΥΑ 11383
pdf documentΜέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων
pdf documentΤαξινόμηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας