06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Ραδιοφωνία και Τηλεόραση Δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής
image

Δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής


1.ν. 4155/ 2013 , ΦΕΚ  Α’ 120/29-05-2013 με θέμα: «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ( αναφορά στις  διατάξεις του άρθρου 65).
 
2. Δημοσιεύθηκε το  υπ’ αριθμ. πρωτ.  36622/1167/Φ150/26-07-2013 έγγραφο  με θέμα: «Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 65 του ν.4155/2013 περί δευτερευουσών θέσεων εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών».

3  Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. οικ.  5350/115/Φ.23/1/26-1-2016 εγκύκλιος του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα:  «Τροποποίηση της Εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 36622/1167/Φ150/26-07-2013 με θέμα «Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 65 του ν. 4155/2013 περί δευτερευουσών θέσεων εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών».


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentν. 4155/ 2013
pdf documentΕγκύκλιος 36622/1167/Φ150/26-07-2013
pdf documentΔιευκρινιστική Εγκύκλιος.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας