24/04/2018 Διοργάνωση 2ου Συνεδρίου Υποδομών & Μεταφορών « Οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας»στις 15 και 16 Μαΐου 2018
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Ραδιοφωνία και Τηλεόραση Δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής
ATH.ENA CARD
image

Δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής


1.ν. 4155/ 2013 , ΦΕΚ  Α’ 120/29-05-2013 με θέμα: «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ( αναφορά στις  διατάξεις του άρθρου 65).
 
2. Δημοσιεύθηκε το  υπ’ αριθμ. πρωτ.  36622/1167/Φ150/26-07-2013 έγγραφο  με θέμα: «Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 65 του ν.4155/2013 περί δευτερευουσών θέσεων εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών».

3  Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. οικ.  5350/115/Φ.23/1/26-1-2016 εγκύκλιος του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα:  «Τροποποίηση της Εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 36622/1167/Φ150/26-07-2013 με θέμα «Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 65 του ν. 4155/2013 περί δευτερευουσών θέσεων εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών».


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentν. 4155/ 2013
pdf documentΕγκύκλιος 36622/1167/Φ150/26-07-2013
pdf documentΔιευκρινιστική Εγκύκλιος.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας