04/03/2015 Εθνική Αρχιτεκτονική ITS: Διοργάνωση webinar 16/3/15 με θέμα: “Ανάγκες των Χρηστών” – δηλώσεις συμμετοχής έως 11/3/15
ώρα Αρχική Σελίδα »   Επικοινωνίες »   Ραδιοφωνία και Τηλεόραση »   Δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής
image

Δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής


1.ν. 4155/ 2013 , ΦΕΚ  Α’ 120/29-05-2013 με θέμα: «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ( αναφορά στις  διατάξεις του άρθρου 65).
 
2. Δημοσιεύθηκε το  υπ’ αριθμ. πρωτ.  36622/1167/Φ150/26-07-2013 έγγραφο  με θέμα: «Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 65 του ν.4155/2013 περί δευτερευουσών θέσεων εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών».


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentν. 4155/ 2013
pdf documentΕγκύκλιος 36622/1167/Φ150/26-07-2013
Εκτύπωση

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid XHTML 1.0 Transitional