22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) Έργο του ΕΣΟΑ
ATH.ENA CARD
image

Έργο του ΕΣΟΑ


 
Το Ε.Σ.Ο.Α. αποτελεί ένα ευρύτερο όργανο δημόσιας διαβούλευσης με συμβουλευτικό χαρακτήρα και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το Ε.Σ.Ο.Α. στόχο έχει να:
α) αξιολογεί τις μελέτες και έρευνες που θεωρεί χρήσιμες για τη ανάδειξη της γνώσης στον τομέα της οδικής ασφάλειας,
β) προβαίνει σε αξιολογήσεις των ήδη ανειλημμένων δράσεων,
γ) ενημερώνεται και αξιολογεί τα μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα αλλά και διεθνώς και αφορούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς τη Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας,
δ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες για την οδική ασφάλεια αρχές άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών ανταλλάσσοντας πληροφορίες για την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών που ανταποκρίνονται στις συνθήκες της χώρας. Μεριμνά για την προβολή θεμάτων οδικής ασφάλειας με κάθε πρόσφορο τρόπο και
ε) εκπονεί ετήσια έκθεση προς τη Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας.

Επιπρόσθετα, το Ε.Σ.Ο.Α. αποτελεί το σύνδεσμο επικοινωνίας και αντιπροσώπευσης των διαφόρων κοινωνικών ομάδων με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε θέματα που αφορούν στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Αποτελεί δηλαδή, ένα όργανο κοινωνικής αντιπροσώπευσης το οποίο μέσω του συμβουλευτικού του χαρακτήρα θα συνεισφέρει στην εξέταση και επίλυση καίριων ζητημάτων που απαιτούν προσοχή και χρήζουν αντιμετώπισης. Από τις διατάξεις της Υ.Α. 1/16.5.2011 (ΦΕΚ 845Β’) με τίτλο «Λειτουργία της Γραμματείας της Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας», η Γραμματεία της Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας παρέχει επιστημονική υποστήριξη στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων