06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Παρεκκλίσεις
image

Παρεκκλίσεις


Η απόφαση 2003/635/ΕΚ έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εκδώσουν ορισμένες παρεκκλίσεις από τα παραρτήματα της Οδηγίας 94/55/ΕΚ (όπως ίσχυε) όσον αφορά στις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Σε εφαρμογή της παραπάνω απόφασης εκδόθηκε η κυα 73799/3620/2003 (ΦΕΚ Β’ 1906/2003) «Τεχνικές προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικίνδυνων εμπορευμάτων».

Η Οδηγία Πλαίσιο 2008/68/ΕΚ για τις εσωτερικές μεταφορές ενσωμάτωσε, στα παραρτήματά της τα οποία τροποποιούνται κάθε 2 χρόνια, τις παρεκκλίσεις μαζί με τις ADR και RID. Η Ε. Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις παρεκκλίσεων ετησίως  με τη συμμετοχή όποιου κράτους-μέλους το επιθυμεί. Για την Ελλάδα, οι παρεκκλίσεις από την ADR σε εθνικό επίπεδο παρατείνονται έως 30.6.2016, σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/974, όπως έχει περιληφθεί και στο Παράρτημα Ι.3 της κ.υ.α. 20655/2897/2015 (ΦΕΚ 1495/Β’/2015)

Οι παρεκκλίσεις για την Ελλάδα καθορίζονται στην απόφαση 2016-629 ΕΕΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentαπόφαση 2003/635/ΕΚ
pdf documentΤεχνικές προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικίνδυνων εμπορευμάτων
pdf documentΟι παρεκκλίσεις για την Ελλάδα καθορίζονται και στην απόφαση 2012/188/ΕΕ
pdf documentΟι παρεκκλίσεις για την Ελλάδα καθορίζονται στην απόφαση 2015-974.pdf
pdf document2016 629_EE.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας