Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Παρεκκλίσεις
ATH.ENA CARD
image

Παρεκκλίσεις


Η απόφαση 2003/635/ΕΚ έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εκδώσουν ορισμένες παρεκκλίσεις από τα παραρτήματα της Οδηγίας 94/55/ΕΚ (όπως ίσχυε) όσον αφορά στις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Σε εφαρμογή της παραπάνω απόφασης εκδόθηκε η κυα 73799/3620/2003 (ΦΕΚ Β’ 1906/2003) «Τεχνικές προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικίνδυνων εμπορευμάτων».

Η Οδηγία Πλαίσιο 2008/68/ΕΚ για τις εσωτερικές μεταφορές ενσωμάτωσε, στα παραρτήματά της τα οποία τροποποιούνται κάθε 2 χρόνια, τις παρεκκλίσεις μαζί με τις ADR και RID. Η Ε. Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις παρεκκλίσεων ετησίως  με τη συμμετοχή όποιου κράτους-μέλους το επιθυμεί. Για την Ελλάδα, οι παρεκκλίσεις από την ADR σε εθνικό επίπεδο παρατείνονται έως 30.6.2016, σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/974, όπως έχει περιληφθεί και στο Παράρτημα Ι.3 της κ.υ.α. 20655/2897/2015 (ΦΕΚ 1495/Β’/2015)

Οι παρεκκλίσεις για την Ελλάδα καθορίζονται στην απόφαση 2016-629 ΕΕΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentαπόφαση 2003/635/ΕΚ
pdf documentΤεχνικές προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικίνδυνων εμπορευμάτων
pdf documentΟι παρεκκλίσεις για την Ελλάδα καθορίζονται και στην απόφαση 2012/188/ΕΕ
pdf documentΟι παρεκκλίσεις για την Ελλάδα καθορίζονται στην απόφαση 2015-974.pdf
pdf document2016 629_EE.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας