06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Νομοθεσία-Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με οδηγίες ΕΕ
image

Νομοθεσία-Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με οδηγίες ΕΕ


- Η κύρωση της συμφωνίας ADR έγινε με τον ν.1741/1987. Μετέπειτα με την 50941/40/1990 έγινε η αποδοχή του αναθεωρημένου κειμένου της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, με την 71538/2868/1997 έγινε η αποδοχή της αναθεώρησης του 1995 και με την Φ.101/40062/4881/2007 έγινε η αποδοχή του πρωτοκόλλου τροποποίησης του 1993.  
- Εναρμόνιση με την οδηγία 94/55 (π.δ. 104/1999),
- Εναρμόνιση με την οδηγία 96/86 (Φ.2/21099/1700/2000),
- Εναρμόνιση με την οδηγία 1997/47 (21736/2092/99/2001),
- Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/61 ((ADR1999 κυα 73368/3230/2000/2001/2002))
- Εναρμόνιση με την οδηγία 2001/7 (ADR 2001 κυα 47368/2522/2004)
- Εναρμόνιση με την οδηγία 2003/28 (ADR 2003),  εναρμόνιση με την οδηγία 2004/111 (ADR 2005) και  εναρμόνιση με την οδηγία 2006/89 (ADR 2007 κυα 19403/1388/2008)
- Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/68 (ADR 2009 κυα 35043/2524/2010)
- Εναρμόνιση της οδηγίας 61/2010 (ADR 2011 κυα 52167/4683/2012)
- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2012/45 (ADR 2013 κυα 40955/4862/2013)
- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/103 (ADR 2015 κυα 20655/2897/2015)
- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2016/2309 (ADR 2017 κυα 22039/2825/2017)

                                                        

ADR 2017 με αλλαγές της ADR 2015

(Οι διαφορές από την ADR 2015 είναι εμφανείς με κίτρινη επισήμανση.)

Παράρτημα Α

 

Αρχείο pdf

Μέρος 1: Γενικές διατάξεις              


Μέρος 2: Ταξινόμηση             


Μέρος 3: Κατάλογοι επικίνδυνων εμπορευμάτων, ειδικές διατάξεις και εξαιρέσεις σχετικές με περιορισμένες και εξαιρούμενες ποσότητες


Μέρος 4: Διατάξεις για συσκευασίες και δεξαμενές


Μέρος 5: Διαδικασίες αποστολής    


Μέρος 6: Απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο συσκευασιών, εμπορευματοκιβωτίων μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα (IBC), μεγάλων συσκευασιών, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων για φορτία χύμα


Μέρος 7: Διατάξεις που αφορούν στις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης και διαχείρισης


Παράρτημα Β

 

 

Μέρος 8: Απαιτήσεις για πληρώματα οχημάτων, εξοπλισμό, διαδικασία και τεκμηρίωση


Μέρος 9: Απαιτήσεις που αφορούν στην κατασκευή και έγκριση οχημάτων

 Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΜέρος 1.pdf
pdf documentΜέρος 2.pdf
pdf documentΜέρος 9.pdf
zip/rar fileΜέρος 6.zip
pdf documentΜέρος 7.pdf
pdf documentΜέρος 8.pdf
zip/rar fileΜέρος 5.zip
zip/rar fileΜέρος 4.zip
zip/rar fileΜέρος 3.zip
pdf documentυα_Φ101_40062_4881_2007_Αποδοχή_Πρωτοκόλλου_93.pdf
pdf documentκυα_21736_2092_99_2001_εναρμόνιση_1999_47.pdf
pdf documentκυα_73368_3230_2000_2001_2002_οδηγία_2000_61.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας