06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) 'Ελεγχοι Πεδίου
image

'Ελεγχοι Πεδίου


Με το π.δ. 256/1999 εναρμονίστηκε το εθνικό δίκαιο προς στις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων και τροποποιήθηκε με τις κ.υ.α. 56965/6498/2001 και Φ.101/17353/1929/2006.
 Τα παραπάνω οχήματα υφίσταται και ελέγχους που προβλέπονται από γενικότερες διατάξεις :


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentκυα_56965_6498_2001_εναρμόνιση_2001_26.pdf
pdf documentκυα_Φ101_17353_1929_2006_εναρμόνιση_2004_112_τροπ_πδ_256_1999.pdf
pdf documentν_2801_2000_Ρυθμίσεις ΥΜΕ.pdf
pdf documentΚΥΑ Φ2-55009-4626-02 ΕΝΑΡΜΟΝ 2000-30.pdf
pdf documentΦ2_32397_3517_2004_τροποποίηση_Φ2_55009_.pdf
pdf documentκυα_30870_1983_Περιπτώσεις_ακινητοποίησης.pdf
pdf documentκυα_Γ5_29480_2304_2001_έλεγχοι_νομιμότητας.pdf
pdf documentν_3446_2006_έλεγχος_οχημάτων.pdf
pdf documentπδ_256_1999_εναρμόνιση_95_50.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας