Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Προδιαγραφές Οχημάτων
Τεχνολογία Οχημάτων
01Εφαρμογή Νέου Μηχανογραφικού Συστήματος στις Εγκρίσεις Τύπου
02Προδιαγραφές Οχημάτων
02.01Κωδικοποιημένη Νομοθεσία
02.02Ενσωματώσεις οδηγιών Ε.Ε στο Εθνικό Δίκαιο
02.03Πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο
02.04Ζώνες Ασφαλείας
02.05Ελαστικά
02.06Σύστημα Αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS)
02.07Λεωφορεία
02.08Κανονισμοί
02.09Διασκευές / Αλλαγή κυρίων Χαρακτηριστικών
03Οδηγίες για το κοινό που σχετίζονται με την Ασφάλεια των Προϊόντων
04Συνεργεία επισκευής οχημάτων
05Εξουσιοδοτημένα Εργαστήρια
06Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
07Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων-ADR
08Δελτία κοινοποίησης Ευρωπαϊκών εγκρίσεων τύπου φορτηγών και λεωφορείων
09Εκπομπές CO2 Επιβατικών Οχημάτων
10Εξαρτήματα LPG
11Εξαρτήματα CNG
12Ημερομηνίες περιορισμού ταξινόμησης
13Εγκρίσεις οχημάτων (2007/46ΕΚ)
14Αποφάσεις τέλους σειράς ελαφρών ρυμουλκούμενων οχημάτων
15Εκπομπές Euro5 Euro6 EuroV EuroVI
16Οχήματα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού
ATH.ENA CARD
image

Προδιαγραφές Οχημάτων


            
    Στις συγκεκριμένες σελίδες θα "παρουσιάζονται" θέματα που άπτονται των προδιαγραφών των οχημάτων μέσα από την εξέλιξη του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου.
     Στην ενότητα κωδικοποιημένη νομοθεσία θα εμφανίζονται σε κωδικοποιημένη μορφή (που πάντα όμως πρέπει να επαληθεύεται) θέματα που η συνεχής τρροποποίηση της αρχικής νομθετικής διάταξης δημιουργεί δυσχέρειες στη κατανόηση τους.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας