08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις
ATH.ENA CARD
image

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις21/12/2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΥΜ ΕΤΟΥΣ 2019

Τη χορήγηση από 9-1-2019 μέχρι και 8-2-2019 των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ 2019 στους δικαιούχους που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα, εφόσον προηγουμένως καταθέσουν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2018 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν παραλάβουν το βιβλίο ΕΔΥΜ για το 2019, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, το βιβλίο θα θεωρείται αδιάθετο και μπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα.

Ο ενδιαφερόμενος σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί την άδεια ΕΔΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία θα ληφθεί υπόψη με βάση τον  νέο αριθμό πρωτοκόλλου.

Για την κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ 2019, πραγματοποιήθηκε μοριοδότηση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμ. Φ439/οικ.85191/2990/1-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος, για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν αναφέρουν στην αίτησή τους ότι ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες χώρες (Ρωσία, Αυστρία και Ιταλία) θα παραλάβουν άδειες με εδαφικούς περιορισμούς. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έστειλαν, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί άδεια ΕΔΥΜ, δεν συμπεριλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των δικαιούχων μεταφορέων και την μοριοδότηση, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης έως και την ημερομηνία έναρξης χορήγησης των βιβλίων ΕΔΥΜ (9-1-2019).

Νέες αιτήσεις για χορήγηση αδειών ΕΔΥΜ θα ικανοποιούνται μέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου. Αιτήσεις για δεύτερο βιβλίο ΕΔΥΜ θα υποβάλλονται μετά την 01-03-2019 και θα ικανοποιούνται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες άδειες και οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τουλάχιστον δύο φορτηγά κατηγορίας Euro IV και άνω, και έκαναν χρήση τουλάχιστον 10 φύλλων από το πρώτο βιβλίο της ΕΔΥΜ 2019.

Οι δικαιούχοι μεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους με τους οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες και που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο στην απόφαση αυτή παράρτημα.

Παράβαση των όρων σχετικά με τη χρήση της άδειας ΕΔΥΜ, συνεπάγεται εκτός των άλλων την άμεση αφαίρεσή της και τον αποκλεισμό της μεταφορικής επιχείρησης για απόκτηση άδειας ΕΔΥΜ κατά τα επόμενα έτη. 

Επισυνάπτεται ο πίνακας των δικαιούχων μεταφορέων βιβλίου ΕΔΥΜ για το 2019, κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ισχύουσας μοριοδότησης.

 Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΨ7ΜΝ465ΧΘΞ-44Ψ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΥΜ 2019.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων