17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις
ATH.ENA CARD
image

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις17/09/2018

Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές

Δελτίο Τύπου Υπουργείων Υποδομών - Μεταφορών, Οικονομικών και ΑΑΔΕ για τη διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ στις πληγείσες περιοχές

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση για την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Οριοθέτηση των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, η οποία καθορίζει την στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων των περιοχών αυτών

1.     Εφάπαξ Ενίσχυση Πληγέντων
Ξεκίνησε την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018, η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2018.
Για την υποβολή των αιτήσεων τηρείται σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ώρα προσέλευσης των πληγέντων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που λειτουργούν για το σκοπό αυτό, καθημερινά από 8:00-20:00, ανεξάρτητα της περιοχής κατοικίας του πληγέντος.
Οι πληγέντες πολίτες συμπληρώνουν τυποποιημένο έντυπο αίτησης διπλής όψης με ενσωματωμένη τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση και απαιτείται μόνο η συμπλήρωση των στοιχείων τους.

Σημειώνεται ότι οι πληγέντες, πέραν του έκτακτου επιδόματος των 5.000 ή 6.000 ευρώ για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους, για τις κατοικίες, και των 8.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν πρόσθετα για τις ζημιές που υπέστησαν τα κτήρια και ο περιβάλλων χώρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

Ακολουθούν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων.

2.     Διαγραφή Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

Διαδικασία διαγραφής αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που καταστράφηκαν ή αχρηστεύτηκαν στις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.

 

Με δεδομένη την ύπαρξη δελτίου ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση) υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.   Στην αίτηση αναφέρουν ότι το όχημα καταστράφηκε στην πυρκαγιά.

 Αίτηση γίνεται και από τους συγγενείς α’ βαθμού με προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Δήμο.

Αίτηση υποβάλεται και από κληρονόμους μετά την αποδοχή της κληρονομιάς.

Λαμβάνεται η βεβαίωση διαγραφής από την Περιφέρεια και αυτόματα ενημερώνεται το μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων ότι το όχημα διαγράφηκε.

Επίσης, αυτόματα ενημερώνεται η ΑΑΔΕ (εφορία), ώστε να μην επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και να μην υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης.

ΔΕΝ καταβάλλεται οποιοδήποτε παράβολο.

ΔΕΝ απαιτείται πιστοποιητικό καταστροφής από ανακυκλωτή.

 Αν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, πρώτα θα πρέπει να γίνει η έκδοση – αντικατάσταση του. Σημειώνεται ότι η έκδοση – αντικατάσταση  των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας (καταστραμμένων ή απολεσθέντων) πραγματοποιείται ατελώς, χωρίς καταβολή παραβόλου.


3.     Αντικατάσταση Αδειών Οδήγησης

Διαδικασία αντικατάστασης άδειας οδήγησης λόγω καταστροφής ή απώλειας στις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.

 Με δεδομένη την ύπαρξη δελτίου ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την απώλεια ή την καταστροφή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Το αποδεικτικό από το Αστυνομικό Τμήμα, μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσκομίζεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας (ή στο ΚΕΠ), όπου υποβάλλεται η σχετική αίτηση, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι:

·           Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο).

·           Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

·           Φωτοτυπία της ταυτότητας (Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας).

 ΔΕΝ καταβάλλεται οποιοδήποτε τα παράβολα.

Αν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, πρώτα θα πρέπει να γίνει η έκδοση – αντικατάσταση του. Σημειώνεται ότι η έκδοση – αντικατάσταση  των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας (καταστραμμένων ή απολεσθέντων) πραγματοποιείται ατελώς, χωρίς καταβολή παραβόλου.


4.     Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις
1.      Ερώτηση:

Δικαιούνται οι πυρόπληκτοι το επίδομα εφόσον το κτήριο είναι χαρακτηρισμένο πράσινο;

Απάντηση:

Εφόσον το κτήριο παρουσιάζει βλάβες και αναγράφονται στο δελτίο επανελέγχου δικαιούται επιδόματος ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό.

 

2.      Ερώτηση:

Είμαι ιδιοκτήτης, δικαιούμαι το επίδομα;

Απάντηση:

Δικαιούται επίδομα ο ιδιοκτήτης του πληγέντος κτηρίου που χρησιμοποιεί το κτήριο ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία και το δηλώνει στο Ε1.

 

3.      Ερώτηση:

Είμαι ενοικιαστής, δικαιούμαι το επίδομα;

Απάντηση:

Επίδομα δικαιούται όποιος χρησιμοποιεί το κτήριο ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία το οποίο προκύπτει από τα φορολογικά του στοιχεία. Κατά συνέπεια δικαιούται επίδομα ο ενοικιαστής που αποδεικνύει ότι μίσθωνε την κατοικία (ενοικιαστήριο συμβόλαιο ή Ε2 του ιδιοκτήτη).

 

4.      Ερώτηση:

Έχω μία κύρια και μία δευτερεύουσα κατοικία. Δικαιούμαι δύο επιδόματα;

Απάντηση:

Δικαιούται επίδομα για κάθε ιδιοκτησία και υποβάλλεται για κάθε μία ιδιοκτησία αίτημα για το επίδομα.

 

5.      Ερώτηση:

Το σπίτι είναι διπλοκατοικία και έχει βγει ένα δελτίο επανελέγχου. Ποιος κάνει αίτηση;

Απάντηση:

Όσοι είναι χρήστες (ιδιοκτήτης, επικαρπωτής, ένοικος με δωρεάν παραχώρηση, ενοικιαστής) των κατοικιών που έχουν πληγεί. Χρησιμοποιείται το ίδιο δελτίο επανελέγχου.

 

6.      Ερώτηση:

Το σπίτι του αιτούντος κάηκε καθώς και οι γονείς του. Τί έγγραφα χρειάζεται;

Απάντηση:

Ληξιαρχική πράξη θανάτου των αποθανόντων και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

 

7.      Ερώτηση:

Αν δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση, όμως υπάρχει μετρητής (ρολόι), υποβάλλεται η αίτηση;

Απάντηση:

Υποβάλλεται και εξετάζεται κατά περίπτωση.

 

8.      Ερώτηση:

Σε περίπτωση απώλειας δελτίου επανελέγχου, το αναζητούμε στους μηχανικούς;

Απάντηση:

Το δελτίο μπορεί να αναζητηθεί στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ), στα τηλέφωνα 2108704707 και 2108704708.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ι. Κόνιαρη 43, Τ.Κ. 11471 Αθήνα.

 

9.      Ερώτηση:

Πότε θα ξεκινήσει ο έλεγχος των κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα για χρήση (κόκκινα);

Απάντηση:

Ο έλεγχος των κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα για χρήση (κόκκινα) ξεκινάει την 1η Αυγούστου 2018.

 

10.   Ερώτηση:

Θα δοθεί άλλη βοήθεια πέρα των 5000€;

Απάντηση:

Θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει στεγαστική συνδρομή, με τη μορφή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής, για την αποκατάσταση του κτιρίου, δηλαδή την επισκευή, ή την ανέγερση νέου κτιρίου, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του.

 

11.   Ερώτηση:

Το σπίτι του αιτούντος αναγράφεται ως κενή κατοικία. Γίνεται τροποποίηση σε αυτό; Δεν χρησιμοποιείται σαν πρώτη κατοικία αλλά σαν εξοχικό.

Απάντηση:

Εφόσον η κατοικία είναι κενή, δεν δικαιούται του επιδόματος. Δικαιούται όμως αποζημίωση για την αποκατάσταση του κτιρίου μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

 

12.   Ερώτηση:

Αν κατέχω δύο κατοικίες σε δύο όμορα οικόπεδα, θα χρειαστούν δύο αιτήσεις;

Απάντηση:

Αν έχουν πληγεί και οι δύο κατοικίες, και χρησιμοποιούνται ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, υποβάλλονται δύο αιτήσεις (μία για την κάθε κατοικία).Συνημμένα Αρχεία
pdf document6Α0Θ465ΧΘΞ-Ω7Φ.pdf
pdf document7830465ΧΘΞ-Ε41.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας